x
x

PRIVACYBELEID

Waarom een gegevensverwerkingsbeleid?

Dit gegevensverwerkingsbeleid geeft u informatie over het gebruik van uw gegevens door de groep SIRENE HOLIDAYS in het kader van het gebruik van de website
www.camping-boisdevalmarie.fr
, in een voor iedereen duidelijke taal, in overeenstemming met de vereisten van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, in werking getreden op 25 mei 2018).

 

Waarop heeft dit gegevensverwerkingsbeleid betrekking?

Het doel van dit gegevensverwerkingsbeleid is om u uit te leggen op welke manier wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, beheren en verwerken, in het bijzonder wanneer u onze website bezoekt.

 

Wat zijn persoonsgegevens ?

Het gaat om alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 AVG).

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De verantwoordelijk gegevensverwerking is het bedrijf dat bepaalt voor welk doel en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

De persoonsgegevens die op de website www.camping-boisdevalmarie.fr worden verzameld, worden verwerkt door:

 

CAMPING LA SIRENE, SAS waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op Route de TAXO, 66700 ARGELES-SUR-MER (SIREN 634 200 695)

 

Algemene verplichtingen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens

De groep SIRENE HOLIDAYS is zich bewust van de verwachtingen die personen (klant, gebruiker, internetgebruiker) hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Als zodanig verbindt de groep SIRENE HOLIDAYS zich ertoe om:

 

 

Bij welke gelegenheden worden mijn persoonsgegevens waarschijnlijk verzameld?

 

Uw persoonsgegevens en uw informatie kunnen in de volgende gevallen worden verzameld:

 

Bij een bezoek aan de Website www.camping-boisdevalmarie.fr:

 

Tijdens e-mail-, telefoon- en sms-verkeer met onze diensten

 

Wanneer u de sociale media  die we beheren bezoekt, met name op Facebook, Instagram en YouTube.

 

Wanneer u meedoet aan evenementen, loyaliteitsprogramma’s en acties;

 

Per post, als u op deze manier contact met ons opneemt

 

Waarom verzamelt de groep SIRENE HOLIDAYS mijn persoonsgegevens?

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende activiteiten en doeleinden:

 

BEHEER VAN ONS BESTAND MET KLANTEN/PROSPECTEN 

Uitvoeren van operaties met betrekking tot klantenbeheer:

 

Uitvoeren van operaties ten behoeve van klantenwerving:

 

De organisatie van prijsvragen, loterijen of andere promotionele acties;

 

Het opstellen van handelsstatistieken;

 

Het beheer van verzoeken tot inzage, rectificatie en weigering van gegevensverwerking;

 

DE VEILIGHEID VAN ONZE WEBSITE

We verzamelen bepaalde browsegegevens om de veiligheid van onze diensten te waarborgen en om elke kwaadwillige poging of computerinbraak of enige schending van de gebruiksvoorwaarden van onze diensten te detecteren, vermijden of traceren.

 

WERVING VAN ONZE MEDEWERKERS

Wij verzamelen de cv’s en sollicitatiebrieven die sollicitanten ons sturen. Deze documenten kunnen per e-mail naar ons worden toegestuurd met behulp van de informatie op de pagina met vacatures op onze website https://www.camping-boisdevalmarie.fr/divers/recrutement

 

Verzamelde informatie

 

De persoonsgegeven die door de groep SIRENE HOLIDAYS kunnen worden ingezameld in het kader van de hierboven vermelde verwerkingen, omvatten het volgende:

 

 

Op basis van welke wettelijke grondslag en voor welke duur worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens zijn gerechtvaardigd vanwege verschillende redenen (rechtsgrond) afhankelijk van ons gebruik van de persoonsgegevens.

Hieronder vindt u de wettelijke grondslagen en bewaartermijnen die wij hanteren voor onze meest gangbare verwerkingen.

 

WETTELIJKE GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSBEWERKINGEN

Onder de toepasselijke wettelijke grondslagen

 

Het contract: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarmee u heeft ingestemd.
Deze wettelijke grondslag is van toepassing op het beheer van de klantrelatie.

 

De toestemming: U gaat akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door uitdrukkelijke toestemming te geven (checkbox, klik, enz.). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.
Deze wettelijke grondslag is van toepassing op onze nieuwsbrieven en andere activiteiten op het gebied van de communicatie.

 

Legitiem belang: Wij hebben een legitiem belang bij de gegevensverwerken die gerechtvaardigd en evenwichtig is en geen inbreuk op uw privacy doet. Op enkele uitzonderingen na kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking vanwege een legitiem belang door ons hiervan op de hoogte te stellen.
Deze wettelijke grondslag is onder meer van toepassing op de klantwerving.

 

De wet: de verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk verplicht.
Deze wettelijke grondslag geldt in het bijzonder voor de gegevens die worden gebruikt voor onze boekhouding en voor klantgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke garanties op onze producten.

 

DUUR VAN HET BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De groep SIRENE HOLIDAYS kan persoonsgegevens voor een bepaalde periode bewaren, die echter niet langer mag zijn dan de maximale bewaartermijnen die zijn voorzien in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op dit gebied.

De meeste klantgegevens (bijvoorbeeld uw accountgegevens en bestelgeschiedenis worden bewaard zolang u een “actieve” klant bent, en gedurende een periode van 3 jaar vanaf uw laatste activiteit (bijvoorbeeld aankoop, inloggen in uw account. overeenkomst of garantie. Uw gegevens worden vervolgens gearchiveerd met een beperkte toegang gedurende een extra periode om beperkte redenen die wettelijk zijn toegestaan (betaling, garantie, geschillen, enz.). Na deze periode, worden ze verwijderd.

 

 

Doel van de verwerking Wettelijke basis Bewaartermijn
en operationele basis
Nuttige opmerkingen
Beheer van klanten als potentiële klanten Contract

en legitiem belang

De duur van de contractuele relatie + 3 jaar vanaf de laatste activiteit Een “activiteit” bestaat uit een positieve actie van de potentiële klant (bijvoorbeeld informatieverzoek)
Medewerkers aannemen Toestemming 2 jaar na het laatste contact, behalve formeel akkoord voor een lan de Website U kunt de teruggave of vernietiging van de verzonden documenten en informatie aanvragen

 

 

Wie zijn de ontvangers van mijn gegevens?

 

GEGEVENSVERZENDING BINNEN DE groep SIRENE HOLIDAYS

De gegevens die we verzamelen via de website www.camping-boisdevalmarie.fr kunnen, in het kader van de bovengenoemde doeleinden, toegankelijk zijn voor alle bedrijven van de groep SIRENE HOLIDAYS, namelijk onze drie campings (LA SIRENE, L’HIPPOCAMPE, LE BOIS DE VALMARIE) en voor onze reserveringsscentrale.

 

OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN ONDERAANNEMERS

De gegevens die we verzamelen kunnen toegankelijk worden gemaakt of zelfs worden doorgegeven aan dienstverleners (onderaannemers) – waarop de groep SIRENE HOLIDAYS een beroep doet in het kader van de bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld voor het beheer van sollicitaties of voor het onderhoud van onze website.

 

Worden mijn gegevens buiten de Europese Unie doorgegeven?

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie doorgegeven.

De internetgebruikers worden er niettemin van op de hoogte gebracht dat de website www.camping-boisdevalmarie.fr de diensten van Google Ireland Limited (Ierland) gebruikt voor het leveren van de analysedienst “Google Analytics” (zie meer informatie in het gedeelte over cookies).

 

Zijn er COOKIES op mijn computer opgeslagen?

 

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie bevat een kleine hoeveelheid gegevens die naar uw internetbrowser wordt gestuurd en tijdens de geldigheidsduur van het cookie op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Er zijn verschillende soorten cookies, bijvoorbeeld:

 

Zogenaamde “noodzakelijke” (of technische) cookies, die essentieel zijn voor de goede werking van de website (weergave in een taal, keuze gekoppeld aan het accepteren/weigeren van andere cookies, enz.). Het plaatsen van dit type cookies is niet onderworpen aan uw toestemming.

 

Zogenaamde “functionele” cookies, waarmee bijvoorbeeld een paar uur uw “winkelwagentje” op een commerciële site kan worden vastgelegd. Het plaatsen van dit type cookies is onderworpen aan uw toestemming.

 

Zogenaamde “analyse” (van het bezoek)  cookies, die anonieme statistieken produceren (locatie van bezoekers, uren en duur van websitebezoek, enz.). Het plaatsen van dit type cookies is onderworpen aan uw toestemming.

 

Zogenaamde “advertentiecookies” waarmee u kunt worden geïdentificeerd en waarin uw voorkeuren op basis van uw gedrag op internet worden opgeslagen om u gerichte advertenties te kunnen aanbieden. Het plaatsen van dit type cookies is onderworpen aan uw toestemming.

 

Deze cookies kunnen rechtstreeks door de server van de website worden geplaatst (bijvoorbeeld: technische cookies) of door servers van “derden” die door de websitebeheerder worden geautoriseerd (bijvoorbeeld: zogenaamde “advertentiecookies”).

Het plaatsen van cookies is onderworpen aan de naleving van regels, met name:

 

WELKE COOKIES WORDEN MOGELIJK OPGESLAGEN WANNEER U ONZE SITE BEZOEKT?

U wordt erover geïnformeerd dat we tijdens uw bezoek aan onze website (en afhankelijk van uw keuzes) de volgende cookies op uw terminal (computer, tablet, smartphone) moeten installeren:

 

TYPE COOKIE NAAM COOKIE TOESTEMMING DUUR TECHNISCHE
ANALYSE _ga VERPLICHT 13 maanden Google Analytics
ANALYSE _gat_UA-49401288-1 VERPLICHT  1 minuut Google Analytics
ANALYSE _gid VERPLICHT 24 uren Google Analytics
TECHNISCH test_cookie VERPLICHT 15 minuten Google Analytics
TECHNISCH NID VERPLICHT 0 seconden Google Analytics
TECHNISCH CONSENT VERPLICHT 0 seconden Google Analytics
TECHNISCH IDE VERPLICHT 0 seconden Google Analytics
TECHNISCH axeptio_all_vendors NICHT VERPLICHT 0 seconden Axeptio
TECHNISCH axeptio_authorized_vendors NICHT VERPLICHT 0 seconden Axeptio
TECHNISCH axeptio_cookies NICHT VERPLICHT 0 seconden Axeptio

 

 

HOE KAN IK MIJN KEUZES OVER COOKIES KENBAAR MAKEN?

 

U heeft verschillende opties om cookies te verwijderen en te beheren:

 

Dankzij de module voor het cookiebeheer op onze website

Tijdens uw eerste bezoek van onze website biedt een module aan om COOKIES te accepteren, te weigeren of te configureren

 

Door regelmatig cookies van uw terminal te verwijderen via uw browser

 

Via de instelling van uw internetbrowser

U kunt uw browsersoftware zo instellen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever (vergeet echter niet alle browsers van uw verschillende terminals te configureren).

We vestigen echter uw aandacht op het feit dat als u uw browser zo instelt dat deze cookies weigert, bepaalde functies, pagina’s en delen van onze website, die het gebruik van zogenaamde technische of functionele cookies vereisen, niet toegankelijk zullen zijn, waarvoor we niet verantwoordelijk zijn. Het in aanmerking nemen van uw weigering om een cookie te installeren, gaat gepaard met het plaatsen van een cookie. Als u dus alle cookies op uw apparaat deactiveert of als u van apparaat verandert, weten we niet meer dat u voor deze optie hebt gekozen.

De configuratie van elke browser is anders. Dit is beschreven in het helpmenu van uw browser.

 

Bij wijze van voorbeeld:

 

 

Voor meer informatie over het configureren van uw browsersoftware, nodigen wij u uit om de website van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden te raadplegen: Cookies: de tools om ze te beheren | CNIL.

 

 

HOE KAN IK MEER INFORMATIE KRIJGEN OVER RECLAMECOOKIES DIE DOOR DERDEN WORDEN GEPLAATST?

Als u advertentiecookies van derden hebt geaccepteerd, zijn de cookies die op uw apparaat worden geplaatst, afhankelijk van een externe gegevensbeheerder die persoonlijke gegevens over u kan verwerken.

Het delen van informatie met deze derde partij door middel van cookies en andere tracers, is uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid.

Op onze website is de derde partij in kwestie Google. U wordt uitgenodigd om de pagina’s te bezoeken die gewijd zijn aan de cookies van Google voor informatie over hoe deze laatste cookies en andere tracers gebruikt: https://policies.google.com/privacy .

 

Welke verbintenissen gaat de groep SIRENE HOLIDAYS aan met betrekking tot de vertrouwelijkheid van mijn persoonlijke gegevens?

De groep SIRENE HOLIDAYS garandeert de vertrouwelijkheid van uw informatie, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, waarover zij kennis heeft en onthoudt zich ervan deze te mee te delen, te verkopen, uit te wisselen, over te dragen of te delen met derden, volgens de bepalingen van het gegevensverwerkingsbeleid.

 

Deze vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing op informatie:

 

De bovengenoemde derden moeten in alle gevallen akkoord gaan met de strikte naleving van de verplichtingen tot vertrouwelijkheid vereist door de groep SIRENE HOLIDAYS en met het feit uw persoonlijke informatie alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn bekendgemaakt.

 

Welke verbintenissen gaat de groep SIRENE HOLIDAYS aan met betrekking tot de veiligheid van mijn persoonsgegevens?

Wij nemen administratieve, logische en fysieke maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang, gebruik en wijziging.

Er worden technische maatregelen genomen zodat de IT-systemen die de verwerking van persoonsgegevens ondersteunen, voldoen aan de interne vereisten van de groep SIRENE HOLIDAYS. Er worden organisatorische maatregelen genomen zodat elke applicatie die de verwerking van persoonsgegevens ondersteunt, onderworpen is aan een veiligheidsintegratieproces, in overeenstemming met de vereisten van de  groep SIRENE HOLIDAYS.

We herinneren u er echter aan dat het ook aan elke gebruiker is om alle gepaste maatregelen te nemen om de eigen gegevens en/of software te beschermen tegen het risico van inbraak of besmetting door virussen, en om de nodige back-ups te maken.

Ook erkent elke gebruiker van websites en mobiele/internettoepassingen die zijn gepubliceerd door de bedrijven van de groep SIRENE HOLIDAYS te zijn geïnformeerd dat de integriteit, authenticatie en vertrouwelijkheid van informatie, bestanden en gegevens van welke aard dan ook die zij op internet willen uitwisselen, niet kunnen worden gegarandeerd zodra ze buiten de controle van de groep SIRENE HOLIDAYS vallen.

 

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot het gebruik van mijn persoonsgegevens?

 

U hebt in de eerste plaats het recht om op een voldoende duidelijke en didactische manier geïnformeerd te worden over de verwerking van persoonsgegevens door de groep SIRENE HOLIDAYS.

We werken actief aan de continue verbetering van onze manier van informeren. Als u vindt dat u niet voldoende geïnformeerd bent of suggesties heeft voor de verbetering, laat het ons dan per e-mail weten: contact@camping-lasirene.fr

 

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u uw rechten uitoefenen (toegang, rectificatie, verwijdering, weigering, beperking en overdraagbaarheid indien nodig) en het lot van uw persoonsgegevens “post mortem” bepalen.

 

Hiervoor kunt u contact opnemen met de groep SIRENE HOLIDAYS:

 

per e-mail:                 contact@camping-lasirene.fr

 

 

Of per post:

SIRENE HOLIDAYS CAMPINGS CLUBS *****

Service de protection des données

Route de Taxo à la mer

66 702 ARGELES SUR MER.

 

Om ons in staat te stellen snel te reageren dient u uw naam, voornaam, e-mailadres, adres en, indien van toepassing, uw klantreferentie door te geven.

Bepaalde verzoeken om uw rechten (toegangsrecht) uit te oefenen, moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening om uw identiteit te verifiëren en het adres te noteren waarnaar het antwoord moet worden verzonden. U krijgt dan binnen een maand na ontvangst van het verzoek een reactie.

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL), via haar website www.cnil.fr.

 

Heeft de groep SIRENE HOLIDAYS een verantwoordelijke gegevensbescherming aangesteld?

De aanstelling van een verantwoordelijke gegevensbescherming is alleen vereist in de gevallen zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG.

De gegevensverwerking zoals uitgevoerd door groep SIRENE HOLIDAYS vallen niet onder de genoemde gevallen. Dientengevolge hebben de bedrijven van de groep SIRENE HOLIDAYS geen verantwoordelijke gegevensbescherming (DPO) aangesteld.

 

Wijzigingen in dit gegevensverwerkingsbeleid

Dit gegevensverwerkingsbeleid vertegenwoordigt de algemene verplichtingen van de groep SIRENE HOLIDAYS op de datum van publicatie.

De groep SIRENE HOLIDAYS heeft een proces van continue verbetering op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en zal daarom wijzigingen moeten aanbrengen in dit gegevensverwerkingsbeleid.

We zullen dergelijke wijzigingen op deze pagina plaatsen en ons best doen om u op de hoogte te stellen van eventuele materiële wijzigingen. De groep SIRENE HOLIDAYS nodigt u uit om regelmatig haar beleid inzake de gegevensverwerking te raadplegen.